PREZENTACIJA PROJEKTA “POTRAGE ZA LICIMA”


 

Dana 24.12.2009. godine u zgradi sjedišta MUP-a TK-a, organizovana je prezentacija projekta Federalne uprave policije, pod nazivom "POTRAGE ZA LICIMA”, kojoj su prisustvovali načelnici PU, načelnici Odjeljenja krim. policije i Sektora krim policije, načelnik Operativnog centra MUP TK-a, kao i rukovodioci smjena PS-a i obavještajni službenici.

Riječ je o projektu koji predstavlja nastavak i proširenje postojećeg projekta baze podataka - potraga za vozilima, dok je u narednom periodu u planu i projekat - potraga za oružjem i predmetima.

Karakteristika novog sistema i njegovo korištenje u znatnoj mjeri će povećati efikasnost rada policije na terenu, naročito prilikom provjera određenih podataka za lica kao npr:

(potraga od strane nadležnih sudskih organa, provjera kroz bazu SPI, CIPS-a, te ostale korisne operativne informacije).

Naime, prednost baze podataka za lica je ta što će policijski službenik nakon unosa osnovnih podataka o licu, moći odmah dobiti sve informacije o istom, ukoliko je obrađivan ili prijavljivan po bilo kojem osnovu.

Od danas, sve policijske stanice na području TK-a su osposobljene za testno unošenje podataka, koje će trajati oko 10 dana, nakon čega se očekuje početak aktivnog korištenja sistema i baze podataka.

 


13:05