Prijem kadeta u MUP TK-a

Danas (20 januara 2014 godine ) u prostorijama MUP TK-a od strane v.d. Policijskog komesara  Samira Aljukića sa saradnicima, upriličen je prijem za deset kadeta polaznika Policijske akademije u Sarajevu za čin mlađeg inspektora.


Nakon teorijskog dijela nastave na Plicijskoj akademiji slijede dva mjeseca praktične obuke u Policijskim upravama Uprave policije MUP TK-a. Policijski komesar Samir Aljukić je u obraćanju kadetima ukazao na ono što se od njih očekuje u narednom periodu, kao i u periodu nakon sticanja čina mlađeg inspektora.

Takođe im je zaželio puno uspjeha kako praktičnom radu, tako i u daljoj profesionalnoj karijeri u Upravi policije MUP TK-a.

9:30