Prijem za samostalne inspektore

(04.11.2011.) V.d. policijskog komesara Fadil Šljivić i načelnik Sektora kriminalističke policije MUP TK-a Zahid Selimbašić, upriličili su danas prijem za unaprijeđene službenike policije iz čina "Viši inspektor" u čin "Samostalni inspektor" u MUP TK-a.


 

Naime, nakon sprovedene procedure unapređenja policijskih službenika u viši čin, službenici policije MUP TK-a: Jamina Hadžimusić, Ćazim Mušanović, Enes Gegić i Nihad Đulović, unaprijeđeni su u čin "Samostalni inspektor", te u skladu s tim raspoređeni na nove poslove i zadatke u Upravi policije MUP TK-a.

 

13:22