PS Centar – PU Tuzla Rad policije u zajednici

U sklopu kontinuirane implementacije projekta "Rad policije u zajednici" dana 24.04.2012.godine u prostorijama Mjesne zajednice "Jala", općina Tuzla, održan je sastanak rukovodstva PS Centar – PU Tuzla i službenika policije zaduženog za rad sa zajednicom sa članovima povjereničkog odbora Savjeta mjesne zajednice "Jala", općina Tuzla. Naime, riječ je o kontinuiranim aktivnostima policije, u okviru RPZ projekta, koje imaju za cilj unapređenje saradnje građana i policije, te što efikasniju identifikaciju i rješavanje problema sa kojima se susreću u navedenoj lokalnoj zajednici. 


7:15