PS Živinice

Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana  za provedbu  mjera iz dokumenata Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013., u vremenskom periodu od 25.06. do 25.07.2011. godine izdali ukupno 686 prekršajnih naloga (prekoračenje brzine, nepoštivanje saobraćajnog znaka, tehnička neispravnost, alkohol, oznaka "P", bez položenog vozačkog ispita i dr.). U toku navedenog perioda, dogodilo se ukupno 56 saobraćajnih nezgoda, od čega su 32 saobraćajne nezgode sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, a 34 SN-a sa materijalnom štetom.

10:17