PS Živinice

Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013., u vremenskom periodu od 25.07. do 25.08.2011. godine izdali ukupno 886 prekršajnih naloga (prekoračenje brzine, tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, alkohol, oznaka "P", bez položenog vozačkog ispita i dr.). U toku navedenog perioda, dogodilo se ukupno 65 saobraćajnih nezgoda, od čega je 1 saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim, 11 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, a 53 SN-a sa materijalnom štetom.


7:11