PS Kalesija

U okviru implementacije projekta Rad policije u zajednici, dana 06.03.2014.godine u prostorijama PS Kalesija održan je sastanak policijskih službenika PS Kalesija i predstavnika sportskih društava sa područja općine Kalesija. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji sa navijačkim skupinama u sportskim društvima, kao i o odredbama Zakona o javnom okupljanju Tuzlanskog kantona, obavezama i pravima organizatora javnih okupljanja, načinu prijavljivanja javnog okupljanja sportskog karaktera i dr.


14:25