PS Srebrenik: Učešće na tribini “Nasilje u porodici”

Službenici policije PS Srebrenik su u sklopu projekta „Rad policije u zajednici“  prisustvovali tribini na temu „Nasilje u porodici“, koja je održana dana 29.03.2010.godine u prostorijama OŠ Sladna u Sladnoj, opština Srebrenik, povodom nastupa učenika navedene škole na međuškolskom takmičenju u okviru projekta CIVITAS.


Na tribini su učenicima prezentovane osnovne aktivnosti koje službenici policije poduzimaju u cilju prevazilaženja  ove pojave, dok je najveće interesovanje bilo vezano za Krivični zakon, koji tretira problem nasilja u porodici, zatim za kaznene odredbe, način postupanja policije po prijavi nasilja u porodici, kao i za načine kako se nasilje može prijaviti, kakve su posljedice i šta se sve može učiniti da do nasilja ne dođe.

Ujedno je ovo bila prilika da se da pozitivan impuls u opštoj akciji protiv nasilja u porodici, kao i da se ohrabre sve žrtve da prijave svaki oblik nasilja na dobro poznate (besplatne) brojeve telefona  SOS telefon 1265 i broj policije 122.

13:15