PU Gračanica – Održano preventivno predavanje

 

 

U organizaciji žena "Plodovi Zemlje", dana  23.02.2012. godine  u MZ Lukavica, općina Gračanica, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - PU Gračanica u sklopu projekta rada u zajednici "Doma zdravlja" Gračanica i Općine Gračanica, je održano  predavanje za roditelje i djecu Osnovne škole "Lukavica", općina Gračanica  na teme "Ovisnost o narkomaniji", "Nasilje u porodici", "Maloljetnička delikvencija kao negativna pojava" i "Ponašanje adolescenata kao negativna pojava".


 

Predavanju je prisustvalo oko 230 roditelja i  učenika sedmog i osmog razreda navedene ustanove, koji su uzeli aktivno učešće (postavljanjem pitanja u vezi navedene ploblematike, na koja su dobijali adekvatne odgovore od strane predavača, Načelnika PU Gračanica Omera Halilčevića, g-đa Emine Begović, mlađeg inspektora PU Gračanica Igora Jovanovića i dr. Medina  Hodžića).

 

Takođe, u ime općine Gračanica prisustvovala je Adisa Mešić - Socijalni pedagog i službenik  PS Gračanica zadužen za rad policije u zajednici kao kordinator navedenog predavanja.    

 

8:25