PU Kalesija – Održano predavanje o saobraćaju

Službenici PU - PS Kalesija su dana 10.09.2012.godine, u mjestu Rainci Gornji, općina Kalesija, u saradnji sa Školskom saobraćajnom patrolom JU OŠ "Rainci Gornji", održali teoretski i praktični dio edukativnog predavanja za učenike navedene škole iz oblasti saobraćajne kulture, s ciljem da se učenici upoznaju sa pravilima ponašanja u saobraćaju, koja će doprinijeti njihovoj sigurnosti.


 

Ovom prilikom, obrađene su sljedeće teme: Pravila u saobraćaju, Saobraćajni znaci, Pravila kretanja pješaka, kao i praktične vježbe na poligonu i u stvarnim saobraćajnim situacijama.

13:39