PU – PS Lukavac

Dana 21.02.2013.godine u prostorijama Hotela "Lukavac" u Lukavcu službenik policije Policijske stanice Lukavac prisustvovao je sastanku u organizaciji humanitarne organizacije World Vision "Grupa za zaštitu djece", a u okviru "Art Network" projekta, koji je dio regionalnog programa borbe protiv trgovine ljudima i šire participacije djece i mladih u donošenju odluka koje će doprinijeti njihovoj sigurnosti. Riječ je o projektu koji se provodi na području općina Lukavac, Banovići i Petrovo, a uključuje članove iz srednjih škola, omladinskih udruženja navedenih općina, te institucija koje u okviru svojih redovnih poslova imaju dodira sa djecom koja su ugrožena po bilo kojem osnovu. Cilj projekta je poboljšanje uslova i potreba djece i mladih, kao što su potrebe redovnog liječenja, obrazovanja, te sprečavanja iskorištavanja djece za rad i slično.


11:46