PU Tuzla – Kontrola motociklista

Nakon analize stanja bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona Uprava policije MUP TK-a je inicirala provođenje intezivnih aktivnosti na nivou PU Tuzla, sa ciljem komtrole određene kategorije učesnika u saobraćaju – motociklista. S tim u vezi, policijski službenici PU Tuzla (PS Istok, PS Zapad i PS Centar) su dana 30.08. 2013. godine u vremenskom periodu od 14,00 do 17,00 sati na šest kontrolnih tačaka u užem gradskom području Tuzle, kontrolisali 174 motociklistu, kojom prilikom su poduzete sledeće mjere:


· -   - Izdata su 33 prekršajna naloga ( 14 PN zbog neposjedovanja kacige čl. 102 ZOOBS-a; 8 PN upravljanje motociklom prije sticanja prava iz čl. 184; 2  PN zbog neposjedovanja vozačke dozvole čl. 172 st. 1 i čl. 172 st. 2; 3 PN neregistrovano vozilo čl. 207; 1 PN prekoračenje brzine čl. 44; 2 PN upravljanje motociklom bez reg. oznake čl. 210 i 3 PN neposjedovanje potvrde o registraciji čl. 211.);

· -    - Oduzeto je 6 motocikala;

· -   - Biti će podnesena dva Izvještaja zbog počinjenog krivičnog djela Posebni slučajevi krivotvorenja isprave;

· -   - Kao i 8 Izvještaja zbog počinjenih krivičnih djela iz čl. 23 Zakona o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti.

Ol  Ovoliiki broj izrečenih mjera pokazuje da motociklisti kao posebna kategorija učesnika u saobraćaju pored nepoštivanja saobraćajnih propisa iz ZOOBS-a BiH, ne poštuju niti druge zakonske propise.

Postignuti rezultati PU Tuzla u ovoj akciji su podstakli menadžment Uprave policije MUP-a TK-a da u narednom periodu ovakve i slične akcije poduzme i u drugim općinama našeg kantona, sa ciljem uvođenja reda i poštivanja saobraćajnih propisa ne samo od strane motociklista nego i drugih učesnika u saobraćaju, koji svojim ponašanjem doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda.

 

13:03