Radna posjeta vjerskim institucijama u Tuzli

Načelnik Policijske uprave Tuzla Zoran Teofilović je sa saradnicima boravio u radnoj posjeti Franjevačkom samostanu "Sv. Petra i Pavla" u Tuzli (dana, 15.03.2012.god.) gdje su se sastali sa gvardijanom fra Zdravkom Anđićem,  te u posjeti Vladikinom dvoru u Tuzli (dana, 16.03.2012.godine) gdje su se sastali sa protojerejem Milanom Topićem.


Ovom prilikom, razgovarano je o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području općine Tuzla, s akcentom na vjerske objekte i dio preventivnih aktivnosti policije koje se poduzimaju u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana, s obzirom na predstojeće vjerske praznike, kada se očekuje prisustvo većeg broja građana i povećana frekvencija saobraćaja na području općine Tuzla i Tuzlanskog kantona.

 

Navedene posjete su ujedno bile i prilika za razmjenu ranijih iskustava i nastavak dosadašnje uspješne saradnje.

 

10:12