Započele aktivnosti “Školskih patrola” u Tuzli

MUP TK - Policijska uprava Tuzla u saradnji sa JKP "Saobraćaj i komunikacije" Tuzla i Aktivom direktora osnovnih škola općine Tuzla je danas (02.04.2012.godine) započela sa realizacijom preventivne akcije "Školske patrole", koja ima za cilj da učenici osnovnih škola – članovi "školskih patrola", uz podršku policajaca zaduženih za implementaciju projekta Rad policije u zajednici, upoznaju pješake sa saobraćajnom kulturom i iste upozore na  kršenje saobraćajnih pravila.


 

Akcija je usmjerena na povećanje sigurnosti pješaka, podizanje nivoa saobraćajne kulture, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica, te povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, prije svega kroz upozoravanje pješaka i učesnika u saobraćaju koji počine prekršaj na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, te dijeljenje edukativnih letaka.

 

Preventivne aktivnosti "školskih patrola" će trajati do kraja aprila, i ponovno će početi sa radom u septembru 2012.godine.

 

U skladu sa svojim programskim ciljevima za tekuću 2012.godinu, MUP TK-a u kontinuitetu, pored navedenih, provodi i druge preventivne aktivnosti s posebnim akcentom na proaktivan rad policije sa zajednicom, a sve u cilju unapređenja ukupnog stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

12:28