RADNI SASTANAK

 

Danas je, (02.12.2009.godine) u MUP TK-a održan redovni radni sastanak ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prof. dr. Seada Omerbegovića i načelnika Sektora za administraciju MUP TK-a Safeta Begića sa načelnicima Odjeljenja za administraciju iz svih općina Tuzlanskog kantona.

Tokom sastanka analizirano je stanje u oblasti rada Odjeljenja za administraciju, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti primjene novog Zakona o putnim ispravama i registraciji motornih vozila.

Aktuelnosti sastanka doprinijela je i najavljena posjeta eksperata evropske misije, koji će izvršiti uvid u stanje na lokacijama izdavanja biometrijskih pasoša u cilju ispunjavanja predviđenih standarda.

Na sastanku je konstatovano da je MUP TK-a u dosadašnjem periodu uradio značajan posao i da su poduzete sve potrebne mjere koje su u njegovoj nadležnosti, kako bi se građanima BiH omogućilo ispunjavanje uslova za dobijanje bezviznog režima.

 


12:32