Radno konsultativni sastanak

        

Dana 16.08.2011. godine održan je radno-konsultativni sastanak između ministra MUP TK-a Bege Gutića i glavnog Kantonalnog tužioca Šesenama Ćosića, razgovarano je o stanju sigurnosti na području TK-a kao i unapređenju saradnje između policije i tužilaštva.


Dogovoreno je da se u skorije vrijeme održi zajednički sastanak ministra, komesera  i rukovodećih  službenika u Sektoru kriminalističke policije sa glavnim Kantonalnim tužiocem i njegovim saradnicima. Nakon toga zadatak bi bio da se saradnja dviju institucija spusti na najniži nivo tj. na inspektore i tužioce, a sve u cilju uspješnije borbe protiv svih oblika kriminala.

8:53