Radno-konsultativni sastanak

Danas (12.02.2016.) je u prostorijama MUP-a Tuzlanskog kantona održan radno-konsultativni sastanak ministra Huseina Topčagića sa saradnicima i načelnika Odjeljena za administraciju Sektora za upravno-pravne i kadrovske poslove (van sjedišta ministarstva)  i načelnika Odjeljenja Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove MUP-a TK-a.

Na sastanku je razgovarano o uslovima u kojima Odjeljenja rade, sa kojim se problemima susreću u svakodnevnom radu, kao i načinu na koji prevazići istaknute probleme. Poseban akcent je stavljen na poštivanje odredaba „Etičkog kodeksa za državne službenike i namještenike FBiH“, kao i na odnos državnih službenika i namještenika prema strankama tj. građanima.

13:26