Rasvjetljeno više KD “Teških krađa”

(12.12.2011.) Službenici policije OKP PU Gradačac i PU Lukavac-PS Gračanica su radeći na rasvjetljavanju više krivičnih djela "teških krađa" na području općina Gradačac i Gračanice došli do operativnih saznanja da su mogući izvršioci i to: S.B., rođen 1977. godine, nastanjen na općini Gradačac, V.M., rođen 1984. godine, nastanjen na općini Bugojno i M.B., rođen 1976., nastanjen u Gradačcu.


 

 Nakon kriminilalističke obrade nad S.B., isti je službenicima PU Gradačac priznao 9  krivičnih djela (provalnih krađa nad trgovinskim radnjama, BP "Nestro", DOO "Pilkom "i kućom), dok su V.M. i M.B. počinili tri provalne krađe u trgovinske radnje, kao i provalne krađe u porodične kuće na području općine Gradačac.

 

Također, službenici policije OKP PU Lukavac-PS Gračanica izvršili su kriminalističku obradu nad S.B., kojom prilikom je priznao 3 krivična djela provalnih krađa nad (diskontom DOO "Nasko", benzinskom pumpom "Ina" i "Energopetrol " na području općine Gračanica, gdje su otuđene veće količine cigareta.

 

O događaju je obavješten kantonalni tužilac, dok će kantonalnom tužilaštvu Tuzla biti dostavljen izvještaj protiv navedenih lica . Službenici policije OKP PU Gradačac i PU Lukavac-PS Gračanica rade na dokumentovanju navedenog događaja.

8:21