SASTANAK PREDSTAVNIKA POLICIJSKIH AGENCIJA U BiH

S ciljem analize realizacije plana operativnog djelovanja združenih policijskih snaga u akciji "Svjetlost", izvedenoj 02. februara 2010. godine, na osnovu naredbe Suda BiH, danas je (03.03.2010. godine) u službenim prostorijama MUP TK-a održan sastanak predstavnika agencija za provedbu zakona na nivou Bosne i Hercegovine.


 

Ovom prilikom, sagledani su sigurnosni pokazatelji u planiranju i izvođenju akcije "Svjetlost", te međusobna saradnja i koordinacija između policijskih agencija, koja je po ocjeni združenog štaba realizovana profesionalno.

 

Tokom akcije, do izražaja su došla načela rukovođenja, komandovanja i koordinacije uz ostvarenu dobru logističku i materijalno-tehničku podršku svih učesnika, uz poštivanje svih zakonskih mjera i normi, te verifikovanog plana rada.

 

Zaključak združenog štaba je da će, ukoliko se u narednom periodu ukaže potreba, prema sigurnosnim procjenama ili naredbi Suda BiH, biti moguće ovakvo ili slično angažovanje policijskih snaga.

 

                                                                                                   Združeni štab

                                                                                              akcije "SVJETLOST"

 

                                                                                    

 

11:24