Prijem povodom završetka kampanje “Oprez”

Povodom završetka zajedničke kampanje MUP TK-a i RTV TK-a "Oprez", ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić i v.d. policijskog komesara Fadil Šljivić, upriličili su danas prijem za učesnike i realizatore navedene kampanje.


 

Naime, MUP TK-a je u saradnji sa RTV TK-a tokom protekla dva mjeseca realizovao edukativnu kampanju pod sloganom "Oprez", koja je imala za cilj da ukaže na potrebu opreza i veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na djecu i mlade učesnike u saobraćaju.

 

U navedenom periodu zajedno su na području Tuzlanskog kantona realizovane brojne aktivnosti preventivnog i edukativnog karkatera na temu sigurnosti u saobraćaju, s akcentom na sigurnost i edukaciju školske populacije.

 

Predstavnici menadžmenta MUP TK-a i RTV TK-a su ovom prilikom izrazili zadovoljstvo realizacijom navedene kampanje i postignutim rezutlatima, te izrazili želju da zajedničke aktivnosti jednako uspješno budu nastavljene i na sličnim projektima u narednom periodu.

11:48