Svečano otvorene prostorije Jedinice za specijalnu podršku MUP TK-a

Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić i v.d. policijski komesar Fadil Šljivić, danas (07.02.2012.god) su svečano otvorili nove smještajne prostorije Jedinice policije sa specijalnu podršku MUP TK-a, koje se nalaze u okviru Kampusa Univerziteta u Tuzli.Naime, riječ je o prostorijama koje su, uz pomoć menadžmenta MUP TK-a i Vlade TK-a, u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, date na raspolaganje Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koje je zajedno sa Vladom TK-a obezbijedilo sredstva za njihovu adaptaciju i preuređenje, nakon čega je izvršeno preseljenje Jedinice policije za specijalnu podršku, čime su stečeni bolji uslovi (prije svega zdravstveni i higijenski) za boravak i rad službenika Jedinice, kao i mogućnost boljeg i efikasnijeg procesa obuke, izvođenja svih vidova nastave i treninga, te drugih poslova i zadataka iz domena rada ove organizacione jedinice.

 

Nakon svečanog otvaranja i predaje objekata Jedinici policije za specijalnu podršku, iskazano je obostrano zadovoljstvo zbog rješavanja ove problematike, odnosno stvaranja boljih uslova za rad Jedinice, s obzirom da su tokom ranije posjete Premijera Tuzlanskog kantona MUP TK-a i starim prostorijama Jedinice policije za podršku u Fočanskoj ulici u Tuzli, uočeni i evidentirani brojni nedostaci, odnosno neuslovnost smještaja kompletne Jedinice.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će i i narednom periodu nastaviti sa programskim aktivnostima na unapređenju ukupnih uslova rada policije Tuzlanskog kantona, s ciljem efikasnije zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, te suzbijanja i sprečavanja svih oblika kriminaliteta.

 

9:57