Svečana zakletva policijskih službenika

Danas (11.04.2016.) je u prostorijama PU Lukavac od strane ministra Huseina Topčagića i policijskog komesara Fadila Šljivića sa saradnicima, upriličena svečanost polaganja zakletve za trideset policajaca koji su nakon školovanja na policijskoj akademiji u Sarajevu zasnovali radni odnos u MUP-u TK-a.

Policijski komesar Fadil Šljivić je u svome obraćanju upoznao policajce sa izazovima i obavezama koji ih očekuju u budućem radu, sa željom da svoja znanja sa policijske akademije primijene u praksi, poštujući odredbe Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a,  dajući svoj doprinos u zaštiti građana i njihove imovine na području našega kantona.

Ministar Husein Topčagić je čestitajući policajcima početak profesionalne kariere u MUP-u TK-a, istakao razumjevanje Vlade TK-a u potrebi daljeg kadrovskog i materijalno-tehničkog opremanja MUP-a TK-a, sa ciljem što povoljnijeg sigurnosnog okruženja za sve građane našeg kantona a i šire.

Nakon položene svečane zakletve policajci su se javili u svoje organizacione jedinice unutar Uprave policje MUP-a TK-a čime počinje njihov profesionalni angažman u ovoj instituciji.

13:30