Uprava policije – Edukacija policijskih službenika

U okviru realizacije Programa obuke za policijske službenike Uprave policije za 2021.godinu, u periodu septembar-oktobar tekuće godine, realizovana je obuka za policijske službenike posljednje tri generacije, koji su uspješno završili probni rad.

Edukacijom sadržajno su obuhvaćene teme “ Postupanje po prijavi, obaveze i dužnosti prilikom izlaska na lice mjesta prijavljenog događaja”, “Instrukcija o pravilima ponašanja i međusobnim odnosima policijskih službenika uprave policije” i  „Ovlaštenja OSL i upotreba sile“, koje su obrađene kroz teorijski i praktični dio stručnog osposobljavanja službenika policije.

Cilj obuke je ukazati polaznicima na obaveze i dužnosti prilikom zaprimanja prijava i izlaska na lice mjesta događaja, važnost i značaj poštivanja i primjene Instrukcije u svakodnevnom radu, kao  i prezentacija korištenja ovlaštenja i primjena sredstava sile, shodno propisanim Pravilnicima, odnosno podizanje profesionalnosti i etičnosti u radu na viši nivo.

 

7:49