Uprava policije MUP TK-a – održan prošireni kolegij direktora Uprave policije MUP TK-a

Dana, 19.04.2024.godine u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, održan je radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana sa načelnicima Sektora kriminalističke policije, Sektora uniformisane policije, Jedinice za profesionalne standarde i policijskih uprava.

Na sastanku je, u skladu s utvrđenim dnevnim redom, razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za prvi kvartal tekuće godine (januar-mart 2024.godine), te je nakon prezentiranih podataka i analiza,  stanje sigurnosti ocijenjeno zadovoljavajućim po svim segmentima sigurnosti.

Takođe, usaglašene su smjernice za buduće aktivnosti Uprave policije MUP TK-a, koje imaju za cilj očuvanje i unapređenje stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

   

13:00