Uprava policije MUP TK – Radni sastanak

V.d. policijski komesar TK-a Fadil Šljivić, načelnik Sektora za informatiku, telekomunikacije i analitiku MUP TK-a Admir Jukan i načelnik Odjeljenja za analitiku i planiranje Abir Hadžić, održali su danas, u prostorijama MUP TK-a, radno-konsultativni sastanak sa predstavnicom firme Microsoft BiH - Ured u Sarajevu Lejlom Hadžiabdić. Tokom sastanka, razgovarano je o temi legalizacije softvera na području Tuzlanskog kantona, kao i o mogućnostima odabira novih optimalnih modela, s ciljem unapređenja rada policije u skladu sa savremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom.


12:50