Uprava policije – Održan prošireni kolegij direktora sa rukovodiocima PU/PS Gračanica

Danas, 29.5.2023.godine direktor Uprave policije MUP TK-a Dževad Korman održao je prošireni kolegij sa rukovodnim policijskim službenicima Policijske uprave Gračanica, na temu sigurnosnog stanja na širem području grada Gračanica.

Na sastanku su usvojene smjernice za buduće mjere i radnje koje će poduzimati policijski službenici Policijske uprave Gračanica, a u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području nadležnosti navedene Uprave.

15:09