Uprava policije/Sektor uniformisane policije – Održan sastanak sa komandirima policijskih stanica

Danas, 16.4.2024.godine u prostorijama MUP-a TK-a, načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović sa saradnicima, održao je radni sastanak sa komandirima policijskih stanica Uprave policije. U skladu sa utvrđenim dnevnim redom, na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2024.godine, aktuelna sigurnosna situacija, kao i druga pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a.

Ovom prilikom, prezentovani su i analizirani izvještaji policijskih stanica o aktivnostima koje su poduzete u posmatranom periodu, po svim segmentima stanja sigurnosti (u oblasti saobraćaja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira i u oblasti borbe protiv svih oblika kriminaliteta), koje je nakon navedene analize ocijenjeno zadovoljavajućim.

14:44