Zahvalnica Upravi policije MUP TK-a

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-hercegovačkog kantona uputila je Zahvalnicu Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojom se iskazuje zahvalnost za efikasan i profesionalan angažman policijskih službenika Policijske uprave Tuzla - Policijske stanice Istok u saradnji na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata - teških krađa, kojom prilikom su isti iskazali predanost i temeljitost u prikupljanju dokaza u koordinaciji sa policijskim službenicima Policijske uprave Ljubuški, kao i odlučnost u borbi protiv kriminaliteta, obzirom da je timski rad izuzetno važan za zaštitu života i imovine građana, a što i jeste osnovni programski cilj ministarstava unutrašnjih poslova.

       

15:07