Završena realizacija medijske kampanje RTV Slon i Uprave policije “Mala škola saobraćaja”

Uprava policije MUP-a TK-a je, s ciljem povećanja stepena sigurnosti djece – učenika, kao najranjivije kategorije učesnika u saobraćaju, u toku 2020.godine u saradnji sa medijskom kućom RTV Slon poduzela niz aktivnosti na realizaciji petomjesečne medijske kampanje pod nazivom "Mala škola saobraćaja", s obzirom na jedan od strateških ciljeva Uprave policije za 2020.godinu koji se odnosi na unapređenje segmenta sigurnosti u saobraćaju.

Shodno navedenom, izrađeni su video klipovi edukativnog karaktera koji sadrže pravila ponašanja djece - učesnika u saobraćaju (kretanje ulicom, korištenje mobitela i slušalica, vožnja biciklom, korištenje sigurnosnog pojasa i sl.), a imaju za cilj afirmaciju gledalaca o važnosti saobraćajne kulture i saobraćajne sigurnosti.

Navedeni klipovi (prezentacije pravila saobraćajne kulture) emitovani su na programu TV Slon u vremenskom periodu od 1.8. do 31.12.2020.godine, a isti se i dalje mogu pogledati na web stranici MUP TK-a www.muptk.ba sekcija Sigurnost u saobraćaju.

Takođe, ovom prilikom ponovno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju na poštivanje Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kao i na vozače da voze sa povećanom opreznošću, te da smanje brzinu kretanja vozila, posebno u blizini škola i na putnim pravcima na kojima se kreću učenici.

  

13:00