Ministarstvo sigurnosti BiH

Ministarstvo pravde BiH

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Federalna uprava policije

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

BIHAMK i stanje na putevima

Interpol