Na prijedlog Vlade Tuzlansko – podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko – podrinjskog kantona je  na sjednici od 22.05.1997. godine donijela Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlansko – podrinjskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona, 6/97, 1/98, 2/98, 5/02, 9/02, 16/02, 5/03, 12/03), kojim su regulisani poslovi i nadležnosti ovog Ministarstva, organizacija, rukovođenje, kao i druge funkcije neophodne za njegov rad.

Unutrašnje poslove iz nadležnosti Kantona obavljaju organizacione jedinice u Ministarstvu (što uključuje Kabinet ministra, Sektor za upravno-pravne i kadrovske poslove, Sektor za materijalno-finansijske i opće poslove, Inspektorat za zaštitu od požara i Upravu policije), čiji se broj i vrsta određuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP TK-a.

MUP TK-a ima profesionalne ciljeve i funkcije i to: osiguranje najvišeg stepena profesionalne policijske usluge u zajednici, zaštita ljudi i imovine, osiguranje poštivanja važećih zakona i propisa, sprečavanje krivičnih aktivnosti i održavanje javnog reda i mira, a sve u zajedničkom cilju poboljšanja uslova života svih građana Tuzlanskog kantona.

U Ministarstvu je zaposleno ukupno 1860 službenika, od čega su 1482 ovlaštena službenika, dok je neovlaštenih službenika 378. Od ukupnog broja zaposlenih 329 čine žene (124 su ovlaštene službenice).