Direktor Uprave policije je generalni inspektor Safet Ibrahimović.