PU Kalesija – dobrovoljno darivanje krvi

Dana 07.05.2024.godine u prostorijama PU/PS Kalesija, u organizaciji Crvenog križa/krsta Kalesija, a u povodu obilježavanja “22 maja – Dana policije TK-a”, organizirana je i realizirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, kojoj se osim građana Kalesije odazvao i određeni broj polic...

Više →

12:04

Prebivalište/boravište – ZAKONSKA REGULATIVA

  Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 32/01, 56/08 i 58/15). Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta („Sl. glasnik BiH“ broj 39/02, 2...

Više →

10:41

Državljanstvo

Pravni osnov sticanja i prestanka državljanstva sadržan je u Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03). Državljanstvo se u skladu sa navedenim Zakonom stiče: porijeklom, rođenjem na teritoriji BiH, usvajanjem, putem naturalizacije i put...

Više →

10:36

Jedinstveni matični broj

JMB za građane rođene u BiH po službenoj dužnosti dodjeljuje nadležni organ po mjestu rođenja u kojem su upisani u Matičnu knjigu rođenih u BiH.   Dodjeljivanje JMB je u nadležnosti odgovarajuće organizacione jedinice u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona  i Odjeljenj...

Više →

10:34