Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama – Odjeljenja za administraciju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište.

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Izdavanje vozačke dozvole prvi put:

Uz zahtjev (obrazac VD-1) – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade, za izdavanje vozačke dozvole prilaže se :

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci,

– uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,

dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),

dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

– dokaz o uplati od 60,00 KM za obrazac vozačke dozvole koja se plaća platnim nalogom na jedan od računa:

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

– UNICREDIT BANKA d.d. Mostar – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

– UNICREDIT BANKA a.d.  Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

– NOVA BANKA a.d. Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

– ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo, JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1341021020000276.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Zamjena vozačke dozvole

Potrebna dokumenta:

zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ) ako je ranija vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja,

– stara vozačka dozvola,

vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje prilaže i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanjem vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci

– dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa:

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

– UNICREDIT BANKA d.d. Mostar – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

– UNICREDIT BANKA a.d.  Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

– NOVA BANKA a.d. Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

– ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo, JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1341021020000276.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Nestanak vozačke dozvole

Potrebna dokumenta:

– zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

–       potvrda da je vozačka dozvola oglašena nevažećom u službenim novinama,

– ukoliko je vozačka dozvola izdata od strane druge policijske uprave u odnosu na trenutno mjesto prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva, a izgubljena je, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva posjedovao vozačku dozvolu,

– dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa:

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

– UNICREDIT BANKA d.d. Mostar – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

– UNICREDIT BANKA a.d.  Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

– NOVA BANKA a.d. Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

– ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo, JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1341021020000276.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Zamjena inostrane vozačke dozvole

Potreba dokumenta:

zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

– ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ),

važeća inostrana vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prevodom od strane sudskog prevodioca,

– dokaz da osoba posjeduje ličnu kartu državljana BiH, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,

– dokaz da ste u zemlji u kojoj vam je izdata vozačka dozvola boravili duže od 6 mjeseci,

– dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na žiro račun.

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

– UNICREDIT BANKA d.d. Mostar – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

– UNICREDIT BANKA a.d.  Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

– NOVA BANKA a.d. Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

– ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo, JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1341021020000276.

Vrsta prihoda 722907
Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

 

Zakonska regulativa

  • Pravilnik o vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik BiH, broj 13/07)
  • Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata (Službeni glasnik BiH, broj 100/12)