Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju bezvrijednog registraturnog materijala nastalog radom MUP-a TK i njegovim organizacionim jedinicama kao otpad

U skladu sa Rješenjem ministra unutrašnjih poslova, Komisija za pregled i prodaju rashodovanih registarskih tablica koje se ne koriste u pravnom saobraćaju i otpisane bezvrijedne registraturne građe nastalih u radu MUP TK-a, pokrenula je proceduru za prodaju, te objavljuje Javni poziv za dostavljanj...

Više →

10:47

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju bezvrijednog registraturnog materijala nastalog radom u MUP-a TK i njegovim organizacionim jedinicama kao otpad

U skladu sa Rješenjem ministra unutrašnjih poslova, Komisija za pregled i prodaju rashodovanih registarskih tablica koje se ne koriste u pravnom saobraćaju i otpisane bezvrijedne registraturne građe nastalih u radu MUP TK-a, pokrenula je proceduru za prodaju, te objavljuje Javni poziv za dostavljanj...

Više →

12:16

Strana 1 od 3 123