JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac”, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata koji ispunjavaju i liste kandidata koji ne ispunjavaju uslove Oglasa

Na osnovu člana 55. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/22), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje: Listu kandidata u činu “policajac” koji ispunjavaju opšte i posebne ...

Više →

13:07

Strana 5 od 645 «...34567...»