Radna posjeta

V.d. policijski komesar TK-a Fadil Šljivić primio je danas u radnu posjetu atašea za unutrašnju sigurnost Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini gospodina Jean-Bernard Collea sa saradnicima. Tokom sastanka razgovarano je o animiranju međusobne operativno-tehničke policijske saradnje u borbi protiv svih oblika kriminala, kao i o mogućnostima stručne edukacije službenika policije MUP TK-a u okviru projekta kojeg organizira Francuska, te aktuelnoj sigurnosnoj situaciji.


13:50