Održan vanredni prošireni kolegij MUP TK-a

Danas je u prostorijama MUP TK-a održan vanredni prošireni kolegij ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i v.d. policijskog komesara TK-a, povodom razmatranja stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, s posebnim osvrtom na krivična djela napada na vjerske i sakralne objekte.


 

Naime, učestali medijski istupi pojedinih političara stvorili su u proteklom periodu lažnu sliku stanja sigurnosti u navedenoj oblasti, gdje se različitim saopćenjima obmanjuje javnost prezentiranjem većeg broja krivičnih djela napada na vjerske objekte na području općine Tuzla, nego što je to uistinu evidentirano.

 

Napominjemo da su u slučaju napada na kapelu "Sveti Ante" u naselju Bukinje, općina Tuzla izneseni netačni podaci o broju izvršenih napada ("sedamnaest"), jer je prema zvaničnim podacima MUP TK-a evidentirano ukupno 6 krivičnih djela, od čega su dva rasvijetljena, dok je u toku intenzivni rad na rasvjetljavanju preostalih krivičnih djela napada na vjerske i sakralne objekte.

 

Na danas održanom kolegiju, zaključeno je da su među prioritetima programskih ciljeva MUP TK-a u 2012.godini smanjenje ukupnog broja krivičnih djela napada na vjerske i sakralne objekte i povećanja procenta ukupne otkrivenosti ove vrste krivičnih djela, te osiguranje najvećeg stepena profesionalne policijske usluge u zajednici, s ciljem efikasnije zaštite ljudi i imovine.

 

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić je zajedno sa ministrom industrije, energetike i rudarstva TK-a Željkom Knežičekom, danas boravio u radnoj posjeti Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla u Tuzli, gdje se sastao sa gvardijanom fra. Zdravkom Anđićem, kojom prilikom su u ime Vlade Tuzlanskog kantona izrazili žaljenje i osudu napada, te izrazili punu podršku sprečavanju i suzbijanju navedenih krivičnih djela, te što bržem pronalasku i identifikaciji izvršilaca.

 


 

11:43