Akcija suzbijanja i sprečavanja nezakonitog prometa zlatnog nakita

Službenici Sektora krim. policije MUP TK-a i PU Tuzla su danas (16.12.2011.godine) zajedno sa službenicima Uprave za inspekcijske poslove Općine Tuzla, uz podršku uniformisane policije PU Tuzla i Jedinice policije za podršku MUP TK-a, realizovali šire aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju nezakonitog prometa zlatnog nakita.


 

Tim povodom, izvršen je pregled i pretres više lokacija na području Tuzle (ulice 15. maj, Maršala Tita, Bosne Srebrene i dio naselja Slatina), kojom prilikom je izuzeta određena količina zlatnog i srebrenog nakita, te su uzete izjave od više lica koja se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.

 

Takođe, istovremeno su preduzete i druge operativno-taktičke mjere i radnje, koje se odnose na pretres objekata i motornih vozila, koji se mogu dovesti u vezu sa nezakonitim prometom zlata u kontekstu navedene akcije.

 

O navedenom su obaviješteni nadležni pravosudni organi, a započete aktivnosti su još uvijek u toku, dok će detaljnije informacije i fotografije oduzetih predmeta biti objavljene naknadno.

14:23