Akcija Uprave policije MUP TK-a

Postupajući po naredbi Općinskog suda Živinice oko 200 policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK-a su danas (12. juna 2015. godine) na području općina Kalesija, Živinice i Tuzla izvršili pretrese na 28 lokacija, kom prilikom je slobode lišeno 27 lica, kod kojih je pronađena veća količina naoružanja i municije, novca, mobitela i SIM kartica, kao i drugih predmeta koji potiču iz krivičnih djela.

Nakon kriminalističke obrade navedena lica će uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima: Zloupotreba položaja i ovlasti čl. 383 KZ FBiH, Primanje dara i drugih oblika koristi čl. 380 KZ FBiH, Davanje dara i drugih oblika koristi čl. 381 KZ FBiH, Protuzakonito posredovanje čl. 382 KZ FBiH, Teška krađa čl. 287 KZ FBiH i Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija čl. 371 KZ FBiH, biti predati nadležnom Kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje.

9:35