Aktivnosti policije pred početak nove školske godine

Kao i proteklih godina, Uprava policije MUP-a TK-a će i početak školske 2015/2016 godine obilježiti pojačanim prisustvom svojih službenika u blizini osnovnih i srednjih škola, kako bi skrenuli pažnju  svim učesnicima u saobraćaju na prisustvo učenika-pješaka kao najugroženije kategorije u saobraćaju.

Tako će se kontinuiranim prisustvom u blizini škola, kao i frekventnih raskrsnica u gradu ukazati na povaćan broj pješaka u saobraćaju, sa posebnim fokusom na učenike predškolskog uzrasta, kao i učenike osnovnih i srednjih škola. Cilj akcije je zaštiti najranjiviju kategoriju đaka (prvačiće) i time njihove prve školske korake od kuće do škole i obratno učiniti što sigurnijim.

Posebna pažnja će biti posvećena i sprečavanju krivičnih djela, kao što su: razbojništva (oduzimanje mobitela, novca …), džeparenja, stavljanja u promet i uživanja opojnih droga, nanošenje tjelesnih povreda i sl.

O navedenim aktivnostima policije biti će upoznati direktori predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kako bi se zajedničkim djelovanjem stvorilia što povoljnija sigurnosna situacija a time i adekvatni uslovi za nesmetan početak i odvijanje nastave.

11:31