Anketa u svrhu prikupljanja informacija o percepciji građana Tuzlanskog kantona o prisustvu korupcije u društvu

Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK-a/Upravom policije i Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, provodi anketu o prisustvu korupcije u društvu. Anketa je objavljena 9. decembra povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije na web stranicama Vlade TK-a i MUP TK-a, te ponovno pozivamo građane da uzmu učešće u istoj. Napominjemo da će se prikupljene informacije koristiti za planiranje aktivnosti na polju sprečavanja korupcije i da je anketa anonimna.

Na sljedećem linku možete popuniti anketu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF7mQ0xCLeqIVFwr2uawTJejyJo5qS84JR7Cg9aArFTJMFQg/viewform?usp=sf_link

Takođe, podsjećamo da građani sve oblike koruptivnog ponašanja mogu prijaviti podnošenjem prijava (koje mogu biti anonimne) direktno na adresu Uprave policije MUP TK-a, Turalibegova bb, Tuzla ili usmenim putem na telefon 122, kao i putem linka za online prijavu korupcije  na službenoj web stanici Ministarstva www.muptk.ba  pod nazivom  „Prijavi korupciju“. Pored navedenih adresa, prijave korupcije mogu se dostavljati i putem  Ureda „Krimolovac“ koji egzistira pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Sarajevo i to na telefon broj 080 020 505, a sve prijave se za područje Tuzlanskog kantona, prosljeđuju Upravi policije MUP TK-a na nadležno postupanje.

7:35