Ceremonija zvaničnog otvaranja namjenskih prostorija za djecu u PU Tuzla

(18.10.2011.) Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bilo je danas domaćin ceremonije otvaranja posebno opremljenih tzv. "Prostorija po mjeri djeteta", prilagođenih za djecu u kontaktu sa pravosudnim sistemom.


 

Ceremonija otvaranja namjenskih prostorija je dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravodsudnim sistemom u BiH" koji promovira integrirani i multisektoralni pristup uz jačanje referalnih sistema na nivou općina kroz identifikaciju djece pod rizikom i u kontaktu sa zakonom, a koji je podržan od strane Švedske agencije za razvoj (SIDA), Švicarske agencija za razvoj i saradnju (SDC) i UNICEF-a, u svrhu unapređenja pravosudnog sistema za djecu u Bosni i Hercegovini.

 

„Prostorija u Tuzli prva je otvorena u okviru projekta, i u narednom periodu biće ih otvoreno još osam u BiH, u općinama uključenim u projekat. Kada se govori o maloljetničkoj pravdi, uglavnom se govori u kontekstu samih maloljetnih počinilaca, ali mi govorimo i u širem kontekstu koji obuhvata djecu koja su svjedoci ili žrtve. Cilj ovakvih soba po mjeri djeteta jeste da se stvori prijateljsko okruženje u kojem se djeca mogu ispitati i prije svega najviše koristi imaju sama djeca“, kazala je predstavnica UNICEF-a za BiH Florence Bauer.

 

Ambasador Švicarske u BiH Andre Schaller istakao je kako je jedan od najvažnijih ciljeva, koji se ostvaruju uz posebno opremljene i prilagođene prostorije, taj što djeca u njima ne osjećaju strah, dok je Švedski ambasador u BiH Bosse Hedberg dodao da Švicarska i UNICEF proteklih godina jako mnogo napora ulažu za podršku najmlađim članovima bh. društva.

 

O pozitivnim učincima projekta i otvaranja posebne sobe govorili su i Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić, i v.d. policijskog komesara Fadil Šljivić.

 

Premijer TK-a Sead Čaušević je ovom prilikom istakao kako je zaštita i podrška najmlađima obaveza svih članova društva.

 

Ministar Bego Gutić je podsjetio kako je Tuzlanski kanton prvi u BiH koji ima posebno odjeljenje za maloljetnike i kojem će otvaranje posebne sobe za uzimanje izjava biti od velike pomoći, te da je ovo velika podrška jačanju pravnog sistema BiH, i podrška MUP-u Tuzlanskog kantona.

 

V.d. Policijski komesar Fadil Šljivić je kazao kako su dosadašnji pokazatelji rezultata rada policije pokazali kako je broj krivičnih djela koja počine maloljetnici, kao i samih maloljetnih počinilaca u opadanju, ali da uz ovu podršku očekuje još bolje rezultate, te je naglasio kako će već od danas, zahvaljujući SIDA-i, SDC-u i UNICEF-u specijalizirano Odjeljenje za maloljetničku delinkvenciju MUP TK-a, uz posebno opremljenu sobu postizati još bolje rezultate.

 

Navedenoj ceremoniji su, pored organizatora i donatora ovog projekta, prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, EUPM-a, Disciplinskog centra za maloljetnike TK-a, nevladinog sektora i medija.

9:12