Edukacija istražitelja Uprave policije MUP TK-a

Danas (11.12.2018.) je u hotelu Melain u Tuzli, u organizaciji Misije OSCE Bosne i Hercegovine, Terenski ured u Tuzli, održana radionica pod nazivom „Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela sa osvrtom na istrage koruptivnih krivičnih djela“. Predavači na današnjoj radionici su bili Dragan Radovanović, zamjenik Glavnog tužioca TK-a, i Vildana Helić, sutkinja KS Tuzla, dok su slušaoci bili istražitelji Uprave policije MUP-a TK-a, koji rade na otkrivanju i procesuiranju počinilaca navedenih krivičnih djela.

Cilj današnje radionice je bio da se istaržiteljima ukaže na potrebu saradnje sa tužiocem u provedbi istražnih radnji, posebnih istražnih radnji, kako bi se prikupili što relevantniji dokazi za nastavak procesa otkrivanja i kažnjavanja počinioca koruptivnih krivičnih djela.

13:22