Edukativna radionica u OŠ “Kiseljak”

Službenici Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delinkvencije MUP-a TK su zajedno s uposlenicima Disciplinskog centra za maloljetnike Tuzla, u petak, 03.02.2012. godine, na zahtjev JU OŠ "Kiseljak", odžali savjetodavno-edukativnu radionicu na temu „Borba u sprečavanju pojave maloljetničke delinkvencije“, za roditelje djece koja pohađaju Osnovnu školu "Kiseljak" u Kiseljaku, općina Tuzla.  


 

Radionici je prisustvovalo 25 roditelja, menadžment navedene ustanove, saradnik za romska pitanja ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku, kultutu i sport TK-a, kao i službenik PS "Zapad" zadužen  zadužen za rad policije u zajednici, koji su zajedno  uzeli aktivno učešće, što je za rezultat imalo povećenu  zainteresovanost i pozitivnu reakciju u pogledu razjašnjavanja brojnih pitanja i dilema u vezi navedene problematike. 

U narednom periodu službenici MUP-a TK Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delikvencije nastavit će sprovođenje preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delinkvencije u osnovnim i srednjim školama na području  Tuzlanskog kantona.

8:31