Edukativno predavanje za studente

Danas (16.12.2015.) je u prostorijama MUP-a TK-a upriličen prijem i održano predavanje načelnika Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici sa saradnicima, studentima druge godine Socijalnog rada, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u sklopu predmeta Socijalni aspekt nasilja u porodici.

Studentima su u sklopu jednog školskog časa prezentovane procedure postupanja službenika policije od momenta zaprimanja prijave nasilja u porodici do podnošenja Izvještaja nadležnom tužilaštvu.

13:46