Edukativno predavanje za učenike OŠ “Turija”

U okviru implementacije projekta "Rad policije u zajednici", komandir PS Lukavac Mustafa Tokić i službenik PS Lukavac zadužen za rad sa zajednicom Behrem Osmanović, su uz prisustvo prosvjetnog radnika, dana 30.11.2011.godine održali edukativno predavanje učenicima I razreda Osnovne škole "Turija" na temu "Siguran put od kuće do škole".


 

Ciljevi predavanja su da se edukacijom učenika utječe i ukaže na sve opasnosti u saobraćaju, kao i da se učenici, na način prilagođen dječijem uzrastu, upoznaju sa značenjem i značajem saobraćajnih propisa i pravila, te razvijanje svijesti o saobraćajnoj kulturi i odgovornom ponašanju učesnika u saobraćaju.

 

Na kraju predavanja učenicima je od strane službenika PS Lukavac uručen prigodan propagandni materijal (leci i brošure).

8:07