ŠEF EUPM-a STEFAN FELLER U POSJETI MUP TK

Danas je (02.03.2010. godine) u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, boravio šef Policijske misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, komesar Stefan Feller, koji je održao sastanak sa predstavnicima ureda EUPM-a u Tuzli, a potom se sastao sa ministrom MUP TK-a prof. dr. Seadom Omerbegovićem.


Tokom razgovora sa ministrom MUP TK-a razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u široj regiji, te načinima unapređenja aktivnosti, prije svega u sprečavanju svih oblika organiziranog kriminala.

"Razgovarali smo o strateškom razvoju sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini, i s tim u vezi dogovorili da zajednički nastupamo, kako bi se sigurnosne agencije u BiH ujedinile oko zajedničkog zadatka organizovane borbe protiv kriminala, gdje veliki značaj i ulogu ima policija Tuzlanskog kantona, koja na tom polju postiže dobre rezultate i ima izvnarednu saradnju sa susjedima u okruženju, a i šire - istakao je ovom prilikom ministar MUP TK-a prof. dr. Sead Omerbegović.

Poseban akcenat je stavljen na potrebu maksimalno koordiniranog djelovanja između agencija za provođenje zakona, uvažavajući, prije svega, profesionalni pristup policije u cilju uspostavljanja veće sigurnosti za sve građane.

"Organizovani kriminal nije pojava lokalnog, već regionalnog, a možemno reći i globalnog karaktera, i upravo zbog toga borba protiv ovih oblika kriminala ima tako veliki značaj. Neophodno je raditi na poboljšanju postojeće organizacije i međusobne koordinacije policijskih struktura u BiH i njihovog trenutnog rada. Danas sam imao priliku da upoznam ministra MUP TK-a sa našom strategijom, koja se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala, i veoma mi je drago da imamo zajedničke ciljeve i mišljenja" – rekao je  šef EUPM-a, komesar Feller.

13:38