Šef EUPM-a u posjeti MUP TK-a

       

U radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je boravio Šef Policijske misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, brigadni general Stefan Feller, sa predstavnicima ureda EUPM-a u Tuzli, koji su se tom prilikom sastali sa policijskim komesarom Nedimom Mutapčićem i ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prof. dr. Seadom Omerbegovićem.


     

Tokom sastanka, govorilo se o aktulenim sigurnosnim pitanjima, te potrebi daljeg unapređenja jedinstvenog pristupa policijskih struktura u suzbijanju različitih oblika organiziranog kriminala, u cilju uspostavljanja veće sigurnosti za sve građane.           

                                                               

Policijski komesar Nedim Mutapčić je ovom prilikom naglasio da je nastavljen kontinuitet regionalne saradnje agencija za provođenje zakona u BiH, a kao rezultat toga je i pokretanje zajedničkih ciljanih akcija.

 

Ministar Sead Omerbegović ukazao je na specifičnosti trenutnog političkog sistema i potrebu za što manjim političkim utjecajem na policijski operativni rad, a ujedno je ovo bila i prilika da izrazi svoju zahvalnost gosp. Felleru i predstavnicima EUPM-a na dosadašnjoj uspješnoj saradnji.

 

13:15