Implementacija projekta Rad policije u zajednici

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a (PU-PS Gračanica) su u sklopu implementacije projekta „Rad policije u zajednici“ dana 16.12.2016.godine održali edukativno predavanje za učenike IV razreda Saobraćajne škole MSŠ Gračanica na teme „Radarska kontrola“ i „Testovi na alkohol i opojne droge“. Predavači su bili komandir PS Gračanica, pomoćnik komandira za saobraćaj i vođa saobraćajnog sektora u navedenoj stanici.

Tokom predavanja, učenici su imali priliku da se upoznaju sa pravilima i propisima po kojima postupaju policijski službenici prilikom obavljanja redovnih poslova kontrole učesnika u saobraćaju, kao i sredstvima koja se koriste za evidentiranje prekršaja prekoračenja brzine, vožnje pod dejstvom alkohola ili opojnih sredstava, prevetnivnim i represivnim mjerama koje policija poduzima kada je u pitanju stanje sigurnosti u saobraćaju i dr.

Takođe dana, 01.12.2016.godine u sklopu rada policije u zajednici službenici PS Gračanica su posjetili Osnovnu školu Malešići, gdje su učenicima drugih razreda održali edukativno predavanje na temu „Siguran put od kuće do škole“, kojom prilikom je učenicima pokazana policijska oprema i na prigodan način približeno zanimanje Policajac.

Policijski službenici PS Gračanica su, u okviru Dana otvorenih vrata dječijeg obdaništa „Naša djeca“ u Gračanici, koji je održan dana 29.11.2016.godine posjetili navedeno obdanište, gdje su najmlađima na prigodan način predstavili zanimanje Policajac i prezentovali opremu koju koriste u obavljanju svakodnevnih poslova i zadataka.

14:34